layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA OPINII

Badania opinii publicznej

Badania opinii publicznej realizowane są w celu wysondowania opinii społeczeństwa na określony temat. Badania prowadzone są wśród mieszkańców kraju lub wybranego regionu.

Odbiorcy badań opinii

Badania opinii publicznej kierowane są przede wszystkim do:

  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji naukowych.

Przykładami badań opinii publicznej są sondaże polityczne, badania rozpoznawalności kampanii społecznych lub sondowanie opinii mieszkańców Polski na temat zmian podatkowych.