layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA UŻYTKOWANIA I POSTAW KONSUMENTÓW

Badania użytkowania i postaw konsumentów, inaczej nazywane badaniami Usage & Attitudes (U&A) należą do badań wielotematycznych. Podczas badania analizowane są nie tylko motywy dotyczące zakupu danego produktu lub korzystania z usługi, ale także towarzyszące im emocje i poczucie odniesionych korzyści przez klientów. Postawy kształtują bieżące, ale i przyszłe zachowania konsumentów względem przedsiębiorstwa. Mają one ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowej przez klientów.

Badania U&A to jedne z najbardziej użytecznych badań grup docelowych. Do głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego badania należą: określenie motywacji i potrzeb klientów, zdefiniowanie barier konsumenckich,  ustalenie opinii na temat wizerunku marki, jakości produktu/usług i jego ceny. Celem badań jest zrozumienie sytuacji rynkowej produktu, usługi lub marki i określenie możliwości dalszego wsparcia sprzedaży. Wyniki badania dają możliwość formułowania szerokiego zbioru rekomendacji nakierowanych na podnoszenie sprzedaży danego produktu bądź usługi. 


Chcesz poznać nasze metody wykorzystywane do badania użytkowania i postaw konsumentów? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci plan badania dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.