layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA SEGMENTACYJNE

Badania segmentacyjne prowadzone są w celu wyszczególnienia odrębnych, homogenicznych grup konsumentów o zidentyfikowanych potrzebach i charakterystykach. Zrozumienie struktury rynku pod kątem odmiennych grup docelowych, pozwala na lepsze dostosowanie oferty produktowej oraz strategii marketingowej pod dany segment klientów.

Wyniki badań segmentacyjnych stanowią punkt odniesienia do formułowania programu działań rynkowych przedsiębiorstwa. Oceniają potencjał wyróżnionych grup docelowych i wskazują najlepsze kanały dotarcia do przedstawicieli każdej z nich. Wiedza wynikająca z przeprowadzonego badania stanowi podstawę do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 


Chcesz poznać nasze metody wykorzystywane do badań segmentacyjnych? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci plan badania dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.