layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI KLIENTÓW

Zadowolenie klienta to kluczowy czynnik w procesie budowy sukcesu przedsiębiorstwa. Dostarczanie produktów i usług najpełniej zaspokajających potrzeby i oczekiwania klientów to cel każdej nowoczesnej firmy. Pozytywne doświadczenia klienta tworzą emocjonalne związki z firmą i kształtują wysoką lojalność wobec usługi bądź produktu. Satysfakcja klientów służy więc utrzymaniu kondycji i rozwojowi firmy na rynku. 

Poziom satysfakcji klientów wymaga systematycznego monitorowania. Działanie to pozwala zapobiegać sytuacjom, w których dotychczasowi klienci odchodzą do firm konkurencyjnych, jednocześnie określając drogę pozyskiwania nowej grupy kupujących. Inwestowanie w prowadzenie badań satysfakcji klientów jest więc nieodzownym elementem zarządzania strategią firmy. Badania tego typu dostarczają odpowiedzi na pytania związane z częstotliwością korzystania z produktów/usług przez klientów, określają motywy, którymi konsumenci kierują się przy wyborze produktu bądź usługi, oceniają stopień realizacji polityki firmy, wyznaczają mocne i słabe strony oferty firmy, ukazują cechy wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji, kształtują ocenę ogólną firmy i proponowanych przez nią usług/produktów. 


Chcesz poznać nasze metody wykorzystywane do badania poziomu satysfakcji klientów? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci plan badania dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.