layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA MARKETING MIX

W celu efektywnego funkcjonowania, przedsiębiorstwo ma do dyspozycji zestaw narzędzi marketingowych, określanych mianem marketing mix. Badania prowadzone nad czterema instrumentami wchodzącymi w skład tej koncepcji marketingowej (czyli produktem, ceną, dystrybucją i promocją) pomagają stworzyć podstawy strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Wyniki analiz określają pożądane przez konsumentów cechy produktu, cenę, formy dystrybucji a także korzystne akcje promocyjne i środki przekazu. 

Zdobycie wiedzy na temat oczekiwań klientów, dotyczących najbardziej pożądanych cech produktów, pozwala, w połączeniu ze świadomością warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, na opracowanie optymalnej strategii marketingowej.


Chcesz poznać nasze metody wykorzystywane do badania marketing mix? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci plan badania dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.