layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA KONSUMENCKIE

Badania konsumenckie

Badania konsumenckie pozwalają na uzyskanie wiedzy o opiniach, potrzebach i zachowaniach konsumentów w celu wspierania i oceny efektywności działań marketingowych firmy.

Badania użytkowania i postaw konsumentów

Projekty U&A mają na celu badanie użytkowania i postaw konsumentów. Obejmują zwyczaje i zachowania zakupowe, częstotliwość i wielkość zakupu oraz opinie, motywacje i bariery konsumentów związane z produktem.

Badania satysfakcji i lojalności klientów

Badania satysfakcji mają na celu identyfikację kluczowych czynników wpływających na zadowolenie konsumenta oraz ocenę ważności i satysfakcji z danego aspektu działalności firmy. Badania uzupełniane są o deklaracje lojalności konsumentów.

Badania świadomości i wizerunku marki

Badania świadomości marki pozwalają na określenie poziomu spontanicznej i wspomaganej świadomości marki na tle marek konkurencyjnych. W połączeniu z badaniami wizerunku ukazują wymiary wizerunku marki oczami konsumentów.

Badania segmentacyjne

Badania segmentacyjne pozwalają na wyróżnienie wśród konsumentów spójnych grup docelowych, do których kierowany jest przekaz, produkt lub usługa. Segmenty są szczegółowo opisywane i kojarzone z efektywnymi środkami komunikacji.

Badania marketing mix

Badania marketing mix odnoszą się do 4 wymiarów taktyki marketingowej: produktu, ceny, dystrybucji i promocji. W ramach badań dokonywane są testy produktów, określane optymalne ceny i kanały dystrybucji oraz rekomendowane środki przekazu.