layoutStandard-research-pl.tpl

BADANIA JAKOŚCIOWE

Badania jakościowe

Realizujemy badania jakościowe technikami wywiadów grupowych oraz wywiadów indywidualnych.

Wywiady grupowe

Wywiady grupowe (FGI, focus group interview, fokusy) to moderowane dyskusje prowadzone przez badacza z grupą 6-10 badanych. Wywiady grupowe prowadzone są zazwyczaj w celu zebrania szerokiego wachlarza opinii, testowania koncepcji produktów lub kampanii oraz poznania głębokich motywacji grupy docelowej. 

Wywiady indywidualne

Wywiady indywidualne (IDI, individual in-depth interview) prowadzone są tam, gdzie celem projektu jest poznanie głębokich opinii badanych, ale ze względu na specyfikę grupy docelowej - właściciele firm, pracownicy wyższego szczebla - utrudnione jest przeprowadzenie dyskusji z wszystkimi badanymi jednocześnie.