layoutStandard-research-pl.tpl
Potrzebujesz badań stron internetowych?

Potrzebujesz badań stron internetowych?

Zobacz ofertę!

ANALIZA RYNKU

Analiza rynku

Analizy rynku i analizy branżowe realizowane są dla firm, które wchodzą na określony rynek, poszerzają zakres swojej działalności lub zainteresowane są uzyskaniem wiedzy o konkurencji firmy.

Analiza rynku prowadzona jest w odniesieniu do zdefiniowanego wcześniej rynku i grup docelowych i obejmuje poniższe obszary:

  • sytuacja makroekonomiczna na rynku,
  • ilościowe i wartościowe ujęcie rynku,
  • otoczenie prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne,
  • główni gracze na rynku,
  • analiza konkurencji (produkty, ceny, promocja i dystrybucja),
  • aktualna sytuacja w branży i prognozy rozwoju rynku.

Analizy rynkowe mogą zostać uzupełnione o badania konsumenckie lub badania B2B, dostarczając dodatkowego wglądu w badany rynek.