layoutStandard-research-pl.tpl

ANALIZA DANYCH

Analiza danych

Analiza danych prowadzona jest na wynikach badań lub posiadanych bazach klientów i bazach transakcyjnych. Usługi analityczne obejmują przetwarzanie danych oraz podstawową lub zaawansowaną analizę statystyczną.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych ma na celu opracowanie i przygotowanie danych do analizy statystycznej. W ramach usługi dane są kodowane i organizowane w postaci baz danych, które podlegają dalszemu czyszczeniu i walidacji.

Podstawowa analiza statystyczna

Podstawowa analiza statystyczna umożliwia podsumowanie danych w postaci wykresów, rozkładów częstości i zestawień tabelarycznych. Wyniki przedstawiane są w raporcie analitycznym.

Zaawansowana analiza statystyczna

Zaawansowana analiza statystyczna obejmuje złożone techniki analityczne, do których zaliczane są regresja liniowa i logistyczna, analizy czynnikowe i analizy skupień, drzewa decyzyjne i analiza conjoint. Techniki te pozwalają na głębokie wniknięcie w strukturę danych i ukazanie wielowymiarowych zależności.