layoutStandard-research-pl.tpl
Potrzebujesz badań stron internetowych?

Potrzebujesz badań stron internetowych?

Zobacz ofertę!

ZASOBY BADAWCZE

Zasoby badawcze INQUISIO.research umożliwiają kompleksową realizację projektów badawczych na terenie Polski i Europy.

Badania jakościowe

INQUISIO.research posiada dostęp do fokusowni na terenie wszystkich miast wojewódzkich oraz mniejszych miejscowości w całej Polsce. Stała współpraca z sieciami rekruterów i transkrybentów umożliwia sprawną realizację projektów badań jakościowych. Analiza danych prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania do analizy treści MaxQDA 10.

Badania ilościowe

Przy realizacji projektów typu face-to-face INQUISIO.research współpracuje z ogólnopolską siecią ankieterów i siecią koderów oraz kontrolerami jakości pracy ankieterskiej. Badania telefoniczne typu CATI realizowane są w studiach wyposażonych w oprogramowanie CADAS i CATI-SUPPORT, a dla potrzeb badań internetowych typu CAWI umożliwiamy skorzystanie z bazy danych polskich internautów, obejmującej kilkanaście milionów użytkowników. Analiza danych prowadzona jest z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania do analizy statystycznej IBM SPSS Statistics 19.

Badania międzynarodowe

Dzięki sieci kontaktów w innych krajach Europy INQUISIO.research ma możliwość koordynowania międzynarodowych projektów badawczych. Rzetelnie i sprawnie realizujemy badania rynku oraz badania marketingowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej i Europy Południowej, gwarantując uzyskanie wysokiej jakości wyników.