Wróć na górę

Strona główna Oferta Badania satysfakcji i lojalności

Badania satysfakcji

Zadowolenie klienta to kluczowy czynnik w procesie budowy sukcesu przedsiębiorstwa. Dostarczanie produktów i usług najpełniej zaspokajających potrzeby i oczekiwania klientów to cel każdej nowoczesnej firmy. Pozytywne doświadczenia klienta tworzą emocjonalne związki z firmą i kształtują wysoką lojalność wobec usługi bądź produktu.

Poziom satysfakcji klientów wymaga systematycznego monitorowania. Wyniki naszych badań poziomu satysfakcji i lojalności klientów pozwalają zapobiegać sytuacjom, w których dotychczasowi klienci odchodzą do firm konkurencyjnych, jednocześnie określając drogę pozyskiwania nowej grupy kupujących. Nasze analizy dostarczają odpowiedzi na pytania związane z częstością korzystania z produktów/usług przez klientów, określają motywy, którymi konsumenci kierują się przy wyborze produktu bądź usługi, oceniają stopień realizacji polityki firmy, wyznaczają mocne i słabe strony oferty firmy, ukazują cechy wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji oraz kształtują ogólną ocenę firmy

Badania opinii

Badania opinii publicznej realizowane są w celu zapoznania się z opinią członków społeczeństwa na określony temat. Są one prowadzone wśród mieszkańców kraju lub wybranego regionu i kierowane są przede wszystkim do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych. Przykładami badań opinii są sondaże polityczne, badania rozpoznawalności kampanii społecznych lub sondowanie opinii mieszkańców Polski na tematy publiczne.

Podczas badań opinii wykorzystujemy głównie metody jakościowe (wywiady grupowe i indywidualne) oraz ilościowe (wywiady telefoniczne CATI, internetowe CAWI, face-to-face PAPI). Dzięki starannej analizie uzyskanych danych, przeprowadzonej przez naszych ekspertów, rekomendujemy naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązania dla ich biznesu.

Badania B2B

Badania business-to-business prowadzone są na przedstawicielach przedsiębiorstw i organizacji. Umożliwiają ocenę oczekiwań i komunikacji z partnerami biznesowymi oraz określenie satysfakcji kontrahentów.

Badania satysfakcji kontrahentów pozwalają na identyfikację kluczowych czynników wpływających na zadowolenie partnerów biznesowych oraz ocenę ważności i satysfakcji z danego aspektu współpracy między firmami.

Badania komunikacji z partnerami biznesowymi obejmują działania zmierzające do kreowania właściwego przekazu do poszczególnych grup kontrahentów. W ramach badań testujemy również ofertę firmy.

Badania oczekiwań odbiorców biznesowych mają na celu dostarczenie informacji o wymaganiach potencjalnych odbiorców wobec oferty, produktów i usług firmy. Identyfikujemy również kryteria wyboru kontrahentów.

Zobacz również: