Wróć na górę

Strona główna Oferta Badania konsumenckie Badania użytkowania i postaw konsumentów

Badania użytkowania i postaw konsumentów

Badania użytkowania i postaw konsumentów, inaczej nazywane badaniami Usage & Attitudes (U&A) należą do badań wielotematycznych. Podczas wykonywanego przez nas badania analizowane są nie tylko motywy dotyczące zakupu danego produktu lub korzystania z usługi, ale także towarzyszące im emocje i poczucie odniesionych korzyści przez klientów. Jest to szczególnie istotne, ze względu na to, że postawy kształtują nie tylko bieżące, ale i przyszłe zachowania konsumentów względem przedsiębiorstwa. Mają one ogromne znaczenie przy podejmowaniu przez klientów decyzji zakupowych.

Badania użytkowania i postaw konsumentów to jedne z najbardziej użytecznych badań grup docelowych. Do głównych wniosków wynikających z tego rodzaju badania należą:

  • określenie motywacji i potrzeb klientów,
  • zdefiniowanie barier konsumenckich,
  • ustalenie opinii na temat wizerunku marki,
  • jakości i ceny produktu bądź usługi,
  • ocenienie obecnej sytuacji na rynku w danym segmencie.

Nasze analizy wyznaczają konkretne rekomendacje przydatne przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju produktu, usługi oraz marki.

Zobacz również: