Wróć na górę

Strona główna Oferta Badania konsumenckie Badania świadomości i wizerunku marki

Badania świadomości i wizerunku marki

Badania świadomości marki pozwalają na określenie poziomu spontanicznej i wspomaganej świadomości marki na tle marek konkurencyjnych. W połączeniu z badaniami wizerunku ukazują wymiary wizerunku marki oczami konsumentów.

Badania świadomości i wizerunku marki pomagają oszacować efektywność podejmowanych przez przedsiębiorstwo kroków w zakresie działań marketingowych. Pozwalają także na postawienie diagnozy dotyczącej stanu marki na tle konkurencji.

W ramach badań świadomości marki, dostarczane są informacje w jakim stopniu znana jest marka klientom danej branży. Pozwalają one również na wysnucie wniosków dotyczących konieczności podjęcia działań, które uczynią markę bardziej rozpoznawalną. Swoje badania opieramy na podstawie trzech wskaźników: poziomu spontanicznej i wspomaganej świadomości marki, a także świadomości Top of Mind.

Badanie wizerunkowe jest jednym z najbardziej obszernych z zakresu badań marketingowych. Związane jest to z faktem, iż wizerunek marki powstaje w szerokim spektrum czasowym, pod wpływem wielu działań marketingowych podejmowanych świadomie lub nieświadomie przez przedsiębiorstwo. Do kreacji wizerunku marki wśród konsumentów przyczynia się wiele czynników, które zawsze brane są pod uwagę przez naszych doświadczonych badaczy, wykazujących się w tej dziedzinie bogatą wiedzą oraz ogromnym zasobem badawczym.

Badanie świadomości i wizerunku marki pozwala zorientować się na jakiej pozycji na rynku znajduje się dana marka, a także jak przedstawia się ona na tle konkurencji z punktu widzenia klienta. Dzięki przeprowadzonemu badaniu przedsiębiorstwo zyskuje także wiedzę, stanowiącą podstawę do rewizji strategii marketingowej pod kątem zwrotu z inwestycji w poszczególne kanały komunikacji z konsumentem.

Zobacz również: