Wróć na górę

Badania segmentacyjne

Badania segmentacyjne prowadzone są w celu wyszczególnienia odrębnych, homogenicznych grup konsumentów o zidentyfikowanych potrzebach i charakterystykach. Zrozumienie struktury rynku pod kątem odmiennych grup docelowych, pozwala na lepsze dostosowanie oferty produktowej oraz strategii marketingowej pod dany segment klientów.

Dzięki segmentacji rynku uzyskujemy informacje o konkretnych zbiorach konsumentów. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań segmentacyjnych stanowią punkt odniesienia do formułowania programu działań rynkowych przedsiębiorstwa. Oceniają potencjał wyróżnionych grup docelowych i wskazują najlepsze kanały dotarcia do przedstawicieli każdej z nich. Wiedza wynikająca z przeprowadzonego badania prowadzi do stworzenia sugestywnego przekazu dla klientów, który stanowi podstawę do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Zobacz również: