Wróć na górę

Badania produktowe

Badania produktowe obejmują analizy produktów i usług w różnych etapach ich rozwoju i funkcjonowania na rynku, aby usprawnić zarządzanie ich sprzedażą. Dane wynikające z przeprowadzonego badania mają wspierać proces planowania i wdrażania nowych produktów lub modyfikacji i rozwijania obecnej oferty produktowej klienta.

W ramach badań produktowych dostarczamy dane dotyczące opinii, odczuć i oczekiwań respondentów, motywacji i barier zakupowych, doświadczeń z korzystania z produktu i jego oceny, wiedzy na temat produktu, jego mocnych i słabych stron. Na ich podstawie określamy potencjał sprzedażowy badanej oferty oraz proponujemy zmiany, które pozwolą na optymalny rozwój produktów i usług, zwiększając tym samym szanse ich sprzedaży.

Badania produktowe mogą obejmować badania bazujące na konceptach i prototypach. Korzystanie z wiedzy na temat user experience pozwala na wsparcie rozwoju najbardziej użytecznych produktów i usług, spełniających oczekiwania ich przyszłych nabywców przed wprowadzeniem ich na rynek. Pozwala to na ograniczenie strat związanych z wprowadzaniem nietrafionych rozwiązań lub produktów, na które nie ma zapotrzebowania.

W ramach badań produktowych oferujemy również testy sensoryczne, testy cenowe oraz analizy segmentacji rynku dostarczające informacji o dopasowaniu oferty do zapotrzebowania poszczególnych grup obecnych i potencjalnych klientów. Prowadzimy również badania oferty podmiotów konkurencyjnych. Nasze analizy konkurencji wykazują różnice w ofertach i wskazują, co może stanowić cechy wyróżniające dany produkt lub daną usługę.

Zobacz również: