Wróć na górę

Strona główna Oferta Analiza danych

Analiza danych

Analiza danych prowadzona jest na wynikach badań lub posiadanych bazach klientów i bazach transakcyjnych. Usługi analityczne obejmują przetwarzanie danych oraz podstawową lub zaawansowaną analizę statystyczną.

Podczas przetwarzania danych opracowujemy i przygotowujemy dane do analizy statystycznej. W ramach usługi dane są kodowane i organizowane w postaci baz danych, które podlegają dalszemu czyszczeniu i walidacji.

Podstawowa analiza statystyczna umożliwia nam podsumowanie danych w postaci wykresów, rozkładów częstości i zestawień tabelarycznych. Wyniki przedstawiamy w raporcie analitycznym.

Zaawansowana analiza statystyczna obejmuje złożone techniki analityczne, do których zaliczane są regresja liniowa i logistyczna, analizy czynnikowe, analizy skupień, drzewa decyzyjne i analiza conjoint. Techniki te pozwalają na głębokie wniknięcie w strukturę danych i ukazanie wielowymiarowych zależności.

Zobacz również: