Wróć na górę

Strona główna O nas Oferty pracy Staż Badawczy / Research Internship

Staż Badawczy / Research Internship

Zakres obowiązków:

   • wsparcie badaczy w procesie realizacji badań społecznych i marketingowych
   • pomoc w przygotowywaniu narzędzi badawczych
   • research i przygotowywanie zestawień danych zastanych
   • przygotowywanie danych do analiz (kodowanie ankiet, czyszczenie baz danych)
   • sporządzanie podstawowych analiz i ich wizualizacji (wykresy, zestawienia tabelaryczne)
   • praca na wzorach dokumentów
   • realizacja samodzielnego projektu stażowego

Oferujemy:

   • 3-miesięczny płatny staż w wymiarze 1/2 etatu
   • możliwość dostosowania godzin pracy do planu studiów
   • rozwój kompetencji w zakresie badań społecznych, marketingowych, ewaluacji, zaawansowanych analiz danych
   • pracę w dogodnej lokalizacji na Starym Mieście

Oczekujemy:

   • statusu studenta(ki) lub absolwenta(ki) kierunku studiów związanego z badaniami społecznymi i marketingowymi (np. socjologia, marketing)
   • podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych
   • podstawowej wiedzy z zakresu marketingu
   • umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Mile widziane:

   • umiejętność obsługi pakietu IBM SPSS Statistics

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV jednej z następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370 w celu przeprowadzenia rekrutacji z moim udziałem.

KOPIUJ DO SCHOWKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370 w celu przeprowadzenia rekrutacji z moim udziałem w innych procesach rekrutacyjnych w przyszłości.

KOPIUJ DO SCHOWKA

2. Prosimy również o uwzględnienie w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych następującego oświadczenia:

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią poniższego obowiązku informacyjnego, i jest mi wiadome, iż:

Administrator danych osobowych
MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:
a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub
b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:
a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,
b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody.

Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator:
MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370

Tel: 12 429 30 62 (od poniedziałku do piątku w godz.9:00-16:00) 

KOPIUJ DO SCHOWKA