Wróć na górę

Programista R / inżynier danych

Poszukujemy do współpracy osoby biegle posługującej się językiem R, której zadaniem będzie programowanie platformy ETL
(extract-transform-load) opartej na rStudio i rServer.
 

Oferta:

   • praca zlecona, rozliczana na podstawie FV lub umowy o dzieło

Wymagania:

   • znajomość języka R
   • znajomość środowiska rStudio, rServer, shiny
   • znajomość środowisk bazodanowych opartych na języku SQL

Mile widziane:

   • podstawy programowania obiektowego
  •  

 

 

Zakres obowiązków:

   • zarządzanie hurtownią danych
   • opracowywanie modułów pobierania danych z zewnętrznych źródeł (dedykowane API, SQL)
   • opracowywanie modułów przetwarzania i zarządzania danymi
   • opracowywanie modułów prezentacji danych
  •  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV jednej z następujących klauzul w zależności od dobrowolnej decyzji:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370 w celu przeprowadzenia rekrutacji z moim udziałem.

KOPIUJ DO SCHOWKA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370 w celu przeprowadzenia rekrutacji z moim udziałem w innych procesach rekrutacyjnych w przyszłości.

KOPIUJ DO SCHOWKA

2. Prosimy również o uwzględnienie w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych następującego oświadczenia:

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią poniższego obowiązku informacyjnego, i jest mi wiadome, iż:

Administrator danych osobowych
MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe podane w CV przetwarzamy w celu:
a) uwzględnienia Cię w prowadzonym procesie rekrutacji, lub
b) uwzględniania Cię w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w przyszłych rekrutacjach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych
Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje Twoich danych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z prowadzonym procesem rekrutacji będą przetwarzane:
a) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji- do jego zakończenia,
b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w prowadzonym procesie rekrutacji oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych- do czasu cofnięcia zgody.

Twoje prawa:
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Realizacja żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Administrator:
MICHAŁ CHRZANOWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INQUISIO MICHAŁ CHRZANOWSKI z siedzibą: ul. św. Jana 5/4, 31-017 Kraków, NIP 9581435370

Tel: 12 429 30 62 (od poniedziałku do piątku w godz.9:00-16:00) 

KOPIUJ DO SCHOWKA