Wróć na górę

Strona główna O nas Nasze standardy

Nasze standardy

Rzetelność i wiarygodność

Wszystkie nasze raporty przygotowujemy w oparciu o najnowsze wymogi metodologiczne oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w zakresie nauk społecznych, analiz rynkowych i marketingowych. Spełniamy standardy jakościowe oraz etyczne badań opinii publicznej i badań rynkowych zawarte w „Międzynarodowym Kodeksie Postępowania w Badaniach Rynkowych i Społecznych” opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR).

Wiedza z zakresu doboru próby, znajomość reguł konstruowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet, scenariuszy wywiadów, przebiegu testów konsumenckich i innych), świadomość związanych z nimi błędów pomiaru oraz wysokie wymagania dotyczące procesu pozyskiwania i przetwarzania danych gwarantują dostarczanie klientom rzetelnych i wiarygodnych wniosków oraz rekomendacji opartych na danych osadzonych w naukowym kontekście.

Wysoką jakość w tym zakresie potwierdza również wieloletnia współpraca Michała Chrzanowskiego z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych – jednostką badawczą funkcjonującą przy Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzącą badania naukowe w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, systemu edukacji, rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Czytelność i użyteczność

Przygotowując opracowania danych przekazywane klientom dbamy przede wszystkim o to, żeby zawarte w nich informacje były klarowne i zrozumiałe, a tym samym dawały się łatwo aplikować i wspierały działania klientów. W związku z tym zwracamy dużą uwagę na oczekiwania zleceniodawców, problemy, które ma rozwiązać badanie i cele, którym mają służyć nasze raporty. Aby zwiększyć czytelność unikamy form z dużą ilością tekstu i stawiamy na wizualizacje, które można szybko przeanalizować.

Oferujemy również skrócone wersje raportów, zawierające wnioski najważniejsze z punktu widzenia klientów. Jesteśmy w stanie dostarczyć gotowe do publikacji infografiki oraz raporty zgodne z najnowszymi trendami wizualizacji danych.

Doświadczenie i wsparcie

Ponad dziesięcioletnia praktyka w pracy z klientami z różnych branż w Polsce i za granicą pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia na rynku badań oraz na wypracowanie wysokich standardów współpracy ze zleceniodawcami. Od 2007 roku działania w zakresie przygotowywania i realizacji badań realizują specjaliści z zakresu badań rynku i analizy danych, absolwenci specjalizacji badawczo-analitycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarazem badacze z kilkuletnim doświadczeniem w branży, członkowie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).

Przy tworzeniu raportów współpracujemy także ze specjalistami z wiodących ośrodków akademickich takich jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Połączenie doświadczenia własnego i wsparcia merytorycznego ekspertów sprawia, że dostarczamy klientom wyników, które mają dla nich znaczenie.