Wróć na górę

Strona główna Dla klienta

Proces badawczy:

1. Kontakt z nami

Pierwszym etapem projektu badawczego jest rozmowa z nami. Ma ona pomóc nam zrozumieć potrzeby twojej firmy i specyfikę problemu. Dzięki temu możemy zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania. To nas różni od badań syndykatowych – doradzamy i dobieramy metody.

O co będziemy pytać?

 • Czym zajmuje się twoja firma? (profil działalności)
 • W jaki sposób badanie może pomóc twojej firmie? (cel badania)
 • Do czego zostaną wykorzystane wyniki? (na jakie pytania szukamy odpowiedzi)
 • Kogo badamy? (grupa docelowa)
 • Czy wcześniej realizowane były podobne badania (poprzednie doświadczenia: Co ci się podobało? Co było przydatne? Jaka forma była dla ciebie odpowiednia? Co byś zmienił?)
 • Na kiedy potrzebujesz wyników? (harmonogram projektu)
 • W jakiej formie chcesz otrzymać raport?

2. Wycena (oferta badawcza)

Gdy określimy twoje potrzeby i oczekiwania, w następnym kroku przygotujemy ofertę badawczą. Przedstawimy w niej zakres naszych działań, etapy lub warianty badania oraz ich ceny.

Od czego zależy wycena:

 • Liczba badanych (czy chcemy dzielić badanych na podgrupy, np. ze względu na lokalizację, wiek, branżę – wtedy potrzebna będzie większa grupa badawcza)
 • Długość wywiadów (jak dużo informacji chcemy pozyskać?)
 • Dostępność osób badanych (jak trudno jest dotrzeć do grupy docelowej?)
 • Metoda badawcza (CATI/CAPI/CAWI/PAPI/IDI/FGI)
 • Język, w którym sporządzany jest raport (czy potrzebne jest tłumaczenie?)
 • Sposób prezentacji danych (czy chciałbyś, żebyśmy osobiście zaprezentowali wyniki analiz?)

3. Opracowanie narzędzi

Na podstawie celów badania i potrzeb związanych z wykorzystaniem wyników opracowujemy narzędzia. Będą one różne w zależności od wybranej metody.

W przypadku badań ilościowych to głównie kwestionariusze ankietpapierowe, internetowe oraz w aplikacji na tablet lub komputer. Wykorzystujemy w nich m.in pytania jedno i wielokrotnego wyboru, skale ocen, pytania rankingowe a także pytania metryczkowe (np. liczba posiadanych dzieci). 

W badaniach jakościowych konstruujemy scenariusze wywiadów indywidualnych i grupowych oraz materiały na potrzeby konkretnego badania m.in. scenariusze testów prowadzonych z użytkownikami i konsumentami, dzienniczki czy schematyczne wytyczne do obserwacji w badaniach etnograficznych.

4. Akceptacja narzędzi

Zanim rozpoczniemy realizację musimy być pewni, że obie strony mają spójną wizję dotyczącą badań. Dlatego przekażemy Ci narzędzia badawcze i, jeśli będziesz miał uwagi lub rekomendacje zmian, dostosujemy do nich kwestionariusze i scenariusze badawcze. Badania rozpoczną się dopiero gdy zaakceptujesz ostateczną wersję narzędzi badawczych.

5. Realizacja badania

Proces pozyskiwania danych różni się w zależności od wybranej metody badawczej. W badaniach jakościowych informacje gromadzimy najczęściej face to face w trakcie wywiadów fokusowych lub indywidualnych. Realizujemy także badania etnograficzne w naturalnym środowisku badanych. Podczas badań ilościowych zbieranie danych odbywa się w poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu papierowym, internetowym lub na tablecie/komputerze. Oferujemy również analizę danych zastanych.

6. Analiza danych

Pierwszym etapem analizy jest przetwarzanie danych służące przygotowaniu danych do analizy. W przypadku danych ilościowych są one kodowane i organizowane w postaci baz danych, poddawanych czyszczeniuwalidacji. Dane jakościowe są transkrybowane lub opracowywane w fomie gridów.

Następnie na danych ilościowych prowadzona jest podstawowa analiza statystyczna umożliwiająca podsumowanie danych w postaci wykresów, rozkładów częstości i zestawień tabelarycznych. Oferujemy również zaawansowaną analizę statystyczną obejmującą techniki analityczne takie jak regresja liniowa i logistyczna, analizy czynnikowe i analizy skupień, drzewa decyzyjne i analiza conjoint. Techniki te pozwalają na głębokie wniknięcie w strukturę danych i ukazanie wielowymiarowych zależności.

Dane jakościowe analizowane są bezpośrednio lub poddawane są kodowaniu tematycznemu albo kategoryzacji. Na ich podstawie tworzymy analizy porównawcze, studia przypadków, persony a także pogłębione analizy dążące do jak najlepszego oddania perspektywy badanych.

7. Raport

Produktem finalnym jest raport, który w wersji pełnej przesyłamy w formie prezentacji multimedialnej. W raporcie znajdują się noty metodologiczne, czyli informacje nt. sposobu realizacji badania oraz szczegółowe wyniki opracowane w formie wykresów oraz grafik wraz z opisami. Przedstawiamy również podsumowanie najważniejszych wyników oraz wnioski, które zgodnie z potrzebami klienta mogą być poszerzone o rekomendacje. 

Oferujemy również skrócone wersje raportów, zawierające informacje i wnioski najważniejsze z punktu widzenia klientów w formie gotowych do publikacji infografik zgodnych z najnowszymi trendami wizualizacji danych.